ثبت نام دوره ها

کلیه دوره ها با ارایه مدرک معتبر از مجتمع فنی تهران و زیر نظر اساتید و مدرسین مجرب برگزار می گردد.

تلفن جهت هماهنگی: ۰۹۲۱۶۸۷۱۸۹۹ یزدانی

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

نام دوره
ENVIARCGISمقدماتیARCOBJECTSARCGISبیشرفتهWEBGISبرنامه نویسیR

شماره تماس