دوره های آموزشی (مجتمع فنی تهران)

سایت تخصصی GIS با همکاری مجتمع فنی تهران
ثبت نام دوره ها برگزاری دوره های مختلف نرم افزارهای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی با ارایه مدرک معتبر از مجتمع فنی تهران........... ****سرفصل دوره ها**** ۱- دوره مقدماتی نرم افزار ArcGIS ۲- آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGIS ۳- دوره پردازش تصاویر ماهواره ای با نرم افزار ENVI ۴- برنامه نویسی WEB GIS ۵- دوره مقدماتی برنامه نویسی ARCOBJECTS ۶- دوره برنامه نویسی R

برگزاری دوره های مختلف در حوزه GIS و سنجش از دور با ارایه مدرک معتبر از مجتمع فنی تهران (برند برتر آموزشی کشور)

۱- دوره مقدماتی نرم افزار ArcGIS

۲- آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGIS

۳- دوره پردازش تصاویر ماهواره ای با نرم افزار ENVI

۴- آموزش برنامه نویسی WEB GIS

۵- دوره مقدماتی برنامه نویسی ARCOBJECTS در GIS

تمامی این دوره ها ویا هر نوع دوره مرتبط در حوزه علوم ژیوماتیک به صورت خصوصی. گروهی و همچنین برای سازمان ها و شرکت های محترم در صورت نیاز و با ارایه مدرک معتبر مجتمع فنی برگزار می گردد.

تماس جهت مشاوره و ثبت نام دوره: یزدانی ۰۹۲۱۶۸۷۱۸۹۹