برگزاری دوره های مختلف نرم افزارهای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی با ارایه مدرک معتبر از مجتمع فنی تهران……….. ۱- دوره مقدماتی نرم افزار ArcGIS 2- آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGIS 3- دوره پردازش تصاویر ماهواره ای با نرم افزار ENVI 4- آموزش برنامه نویسی WEB GIS 5- دوره مقدماتی برنامه نویسی ARCOBJECTS در GIS

ثبت نام دوره ها

برگزاری دوره های مختلف نرم افزارهای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی با ارایه مدرک معتبر از مجتمع فنی تهران………..

****سرفصل دوره ها****
۱- دوره مقدماتی نرم افزار ArcGIS
۲- آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGIS

۳- دوره پردازش تصاویر ماهواره ای با نرم افزار ENVI
۴- برنامه نویسی WEB GIS

۵- دوره مقدماتی برنامه نویسی ARCOBJECTS

۶- دوره برنامه نویسی R

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 3 = 1