برنامه نویسی GIS

فیلم آموزشی برنامه نویسی GIS (جی آی اس) کار با آرک آبجکت ها (arcobjects)جلسه بیست و ششم

فیلم آموزشی برنامه نویسی GIS (جی آی اس) کار با آرک آبجکت ها (arcobjects)جلسه بیست و ششم : عملیات بافر در فاصله معینی از هر عارضه مکانی موجود در لایه ورودی یک منطقه بافر ایجاد می کند پیش نیاز مهم عملیات بافر این است که لایه ورودی بایستی دارای سیستم مختصات باشد