برنامه نویسی GIS

فیلم آموزشی برنامه نویسی GIS (جی آی اس) کار با آرک آبجکت ها (arcobjects)جلسه بیست و ششم

فیلم آموزشی برنامه نویسی GIS (جی آی اس) کار با آرک آبجکت ها (arcobjects)جلسه بیست و ششم : عملیات بافر در فاصله معینی از هر عارضه مکانی موجود در لایه ورودی یک منطقه بافر ایجاد می کند پیش نیاز مهم عملیات بافر این است که لایه ورودی بایستی دارای سیستم مختصات باشد

برنامه نویسی GIS

جلسه شانزدهم آموزش برنامه نویسی جی آی اس

در این فیلم آموزشی از سری فیلم های آموزشی برنامه نویسی جی آی اس کار با آر ک آبجکت ها(programming arcobjects):دیلیت کردن عوارض به وسیله کلیک کردن برروی آنها